VERZEKERINGEN

Alle leden van de Vlaamse Volleybalbond zijn verzekerd via verzekeringsmaatschappij Ethias (zowel voor lichamelijke letsels als burgerlijke aansprakelijkheid).
Ook onze VOBOG-ploegen zijn verzekerd bij Ethias.

De verzekeringsmakelaar Ethias is gevestigd te:
Ethias – Sportongevallen – volleybal
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
011/28.21.21
info.verzekering@ethias.be

Wanneer een lid een ongeval heeft dient een online aangifte te gebeuren bij Ethias door de clubsecretaris.
Voordeel van de online aangifte is een betere en snellere service. Bovendien kan de clubsecretaris de ongevallendossiers op elk ogenblik consulteren voor verdere opvolging.

Concrete werkwijze bij ongevallen

  • aangifteformulieren kan je hier downloaden
  • aangifteformulier deel [A] dien je zo volledig mogelijk zelf in te vullen,
  • aangifteformulier deel [B] voorzie je van een kleefstrookje van mutualiteit en je handtekening,
  • aangifteformulier [C] (geneeskundig getuigschift) laat je invullen en ondertekenen door de dokter,
  • bezorg deze formulieren digitaal zo snel als redelijkerwijs mogelijk aan secretaris@eevoc.be (originelen goed bijhouden!),
  • je ontvangt per mail een ontvangstmelding én dossiernummer van de clubsecretaris,
  • je stuurt het origineel doktersattest [document C] en mutualiteitsattest [document B] (laatste 2 pagina’s van het ongevallenformulier) met duidelijke vermelding van het dossiernummer (dat je werd toegezonden door de clubsecretaris) op naar Ethias – Zetel voor Vlaanderen, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt,
  • nadien ontvang je van Ethias een ontvangstmelding met verdere instructies (omtrent genezingsattest en kostennota’s).

Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard door de verzekeraar.

LET OP! Genezingsattest is nodig om het sporten opnieuw te mogen aanvatten. Zonder genezingsattest zal een volgende zelfde blessure aan hetzelfde lichaamsdeel niet onder de dekking van deze verzekering vallen.

  • De volleybalschool en multimove zijn op dezelfde manier verzekerd als de andere leden (voor zover ze dus aangesloten zijn bij onze club) bij Ethias onder polisnummer die eindigt op 014,
  • Vrijwilligers en anderen (ook niet-leden onder bepaalde voorwaarden) zijn ook verzekerd bij Ethias maar onder polisnummer dat eindigt op 028.

Meer info over administratie en verzekeringen lees je op de website van Volley Vlaanderen.

 

 

 

Tent-Events Ertvelde-Evergem Volleybalclub vzw (afgekort EEVOC vzw)

Stamnummer : OVL-1630

Maatschappelijke zetel
Tent-Events Ertvelde-Evergem volleybalclub vzw
Doornstraat 69
9940 EVERGEM

BTWnr. (ondernemingsnr.): 446.657.779
IBANBE92 8914 3404 7223 – BICVDSPBE91

Onze thuiswedstrijden spelen wij in Sportcentrum Hoge Wal
Guldensporenlaan 34, 9940 Ertvelde

HOME  |   OVER ONS  |  LID WORDEN  |  SPORTIEF  |  VERZEKERINGEN  |  NIEUWS  |  WEBSHOP  |  CONTACT