MULTIMOVE

Naast de volleybalschool (toegankelijk vanaf 6 jaar), heeft Tent-Events EEVOC zich reeds een paar jaar geëngageerd t.o.v. van de Vlaamse overheid (Sport Vlaanderen) om sessies Multimove te geven voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Het project heeft twee onderzoekslijnen met als doelstelling enerzijds een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen te ontwikkelen met het oog op een brede motorische vorming en anderzijds om ouders en begeleiders te informeren over het belang van een brede motorische ontwikkeling van het jonge kind.

Multimove voor kinderen biedt de kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is. Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal!

12 vaardigheden

Tijdens de Multimovelessen worden kinderen in bewegingssituaties geplaatst waarin de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod komen. Dit zijn bewegingsvaardigheden die een kind reeds op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu – en later als volwassene – zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd. De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren. Multimove kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie.

Concreet en praktisch bij Tent-Events EEVOC

Wij hebben als club gekozen om Multimove aan te bieden aan de kleuters van het 1e tot het 3e kleuterklasje (3- tot 6-jarigen). Ook het aanbod van onze volleybalschool op woensdagnamiddag, voor kinderen van het 1e tot het 3e leerjaar, zullen we verrijken met de inhoud van Multimove.

De lessen starten in september 2024 in de sporthal van Ertvelde (Guldensporenlaan 32, Ertvelde). Deze lesmomenten vinden telkens plaats op zaterdagvoormiddag. Er zijn twee sessies voorzien:

  • Eerste sessie: 10-11 uur
  • Tweede sessie: 11-12 uur

De nieuwe kinderen hebben recht op 3 gratis proeflessen. Na deze proeflessen zal de lidgeldfactuur automatisch via mail worden aangeboden. De lessen worden gegeven door 1 hoofdtrainer bijgestaan door 3 ervaren begeleiders. Al deze personen beschikken over de nodige kwalificaties om de lessen Multimove te geven.

Per sessie worden maximaal 30 kinderen toegelaten zodat we de kwaliteit van onze bewegingsmomenten kunnen blijven garanderen aan iedereen.

De prijs bedraagt 105 euro voor 30 lesmomenten. 

Interesse? Contacteer ons.

 

 

 

Tent-Events Ertvelde-Evergem Volleybalclub vzw (afgekort EEVOC vzw)

Stamnummer : OVL-1630

Maatschappelijke zetel
Tent-Events Ertvelde-Evergem volleybalclub vzw
Doornstraat 69
9940 EVERGEM

BTWnr. (ondernemingsnr.): 446.657.779
IBANBE92 8914 3404 7223 – BICVDSPBE91

Onze thuiswedstrijden spelen wij in Sportcentrum Hoge Wal
Guldensporenlaan 34, 9940 Ertvelde

HOME  |   OVER ONS  |  LID WORDEN  |  SPORTIEF  |  VERZEKERINGEN  |  NIEUWS  |  WEBSHOP  |  CONTACT