MAILING

Tent-Events EEVOC beschikt over een aantal e-mailadressen waarmee je op een gemakkelijke manier een groep mensen kan bereiken.
Deze groeps-e-mailadressen hebben tevens tot doel de privacy van de verschillende mensen zo goed mogelijk te vrijwaren.
Hieronder vind je de e-mailadressen die ter beschikking staan van alle leden.
Als clublid ben je in één of meerdere groepen opgenomen. Indien je niet (meer) wil ondergebracht worden in één of andere groep, stuur eenvoudig een berichtje naar de webmaster met de vraag om je te schrappen.

Let wel: het kan zijn dat je dan sommige informatie niet of laattijdig ontvangt.

Met de bedoeling de jeugdige groepsleden niet te belasten met eerder administratieve e-mails, werd geopteerd om voor de ouders van de jeugdploegen een afzonderlijk groepsadres op te zetten zoals bv. om een uitnodiging tot betaling van het lidgeld te versturen.
De benaming van die groepsadressen van de ouders zijn gebaseerd op deze van de groepsleden (vb. msra@eevoc.be en msra_ouders@eevoc.be).
Het groepsadres voor de ouders wordt ook opgenomen in het groepsadres van de ploegleden, zodat ook de ouders op de hoogte worden gehouden van de berichtgeving naar de leden van de jeugdploegen toe.

 

Activiteiten en werkgroepen
Werkgroep BBQ Contact voor de Werkgroep BBQ
Werkgroep Quiz Contact voor de Werkgroep Quiz
Werkgroep Scampi Contact voor de Werkgroep Scampiweekend
Werkgroep Tornooi Contact voor de Werkgroep Tornooi
Werkgroep Keuken Contact voor Werkgroep Keuken (tornooien)
Werkgroep Eetstand Contact voor de Werkgroep Eetstand (bij thuisspeeldagen)
Algemene e-mailadressen
Vertrouwenspersoon Contactpersoon voor alle bezorgdheden, opmerkingen alsook vertrouwelijke zaken
Jeugdcoördinator Zorgt voor de opvolging van de trainers en biedt hen ook de nodige hulp
Vrijwilligersverantwoordelijke Contact voor vrijwilligersverantwoordelijke
Sportieve cel Contact voor alle leden van de sportieve cel
Ploegafgevaardigden Contact voor alle ploegafgevaardigden
Info Contact voor algemene info
Markeerders Contact voor de markeerders Tent-Events EEVOC
Scheidsrechters EEVOC Contact voor scheidsrechters Tent-Events EEVOC
Trainers Contact voor alle Tent-Events EEVOC-trainers
VOBOG-verantwoordelijken Contact voor alle VOBOG-verantwoordelijken bij EEVOC
EEVOC webmaster Contact voor Tent-Events EEVOC webmasters
E-mailadressen van het bestuur
Bestuur EEVOC Contact voor alle bestuursleden van Tent-Events EEVOC
Voorzitter EEVOC Contact voor de voorzitter Tent-Events EEVOC
Secretaris EEVOC Contact voor de secretaris Tent-Events EEVOC
Penningmeester EEVOC Contact voor de penningmeester Tent-Events EEVOC
Jeugdverantwoordelijke EEVOC Contact voor de jeugdverantwoordelijke Tent-Events EEVOC

 

 

 

 

 

Tent-Events Ertvelde-Evergem Volleybalclub vzw (afgekort EEVOC vzw)

Stamnummer : OVL-1630

Maatschappelijke zetel
Tent-Events Ertvelde-Evergem volleybalclub vzw
Doornstraat 69
9940 EVERGEM

BTWnr. (ondernemingsnr.): 446.657.779
IBANBE92 8914 3404 7223 – BICVDSPBE91

Onze thuiswedstrijden spelen wij in Sportcentrum Hoge Wal
Guldensporenlaan 34, 9940 Ertvelde

HOME  |   OVER ONS  |  LID WORDEN  |  SPORTIEF  |  VERZEKERINGEN  |  NIEUWS  |  WEBSHOP  |  CONTACT