Clubvisie op gokken

Als club zijn we er ons bewust van dat we een verantwoordelijkheid hebben wat betreft sportweddenschappen en andere vormen van gokken. We weten uit onderzoek dat sportclubleden vijfmaal vaker deelnemen aan sportweddenschappen dan de algemene bevolking. Het gokgedrag van sportclubleden is bovendien tienmaal meer risicovol.

We zien het daarom als onze taak om te waken over het welzijn van onze leden in de context van de sportbeleving. We werken aan een omgeving waar de sportbeleving centraal staat, en gokken niet de norm is.

Daarom kijkt onze club als volgt naar het thema gokken:

– De club zet haar leden nooit aan tot gokken, en organiseert zelf nooit sportweddenschappen in de club (met als enige mogelijke uitzondering een eenmalig ludiek fondsenwervingsinitiatief, met beperkte inzet en beperkte winst). Er wordt eveneens nooit in clubverband deelgenomen aan sportweddenschappen. De club zet in op gezonde sponsorwerving. Sponsoring door de goksector wordt daarbij maximaal vermeden.

– Jongeren en jongvolwassenen komen zo weinig mogelijk in contact met gokken (inclusief reclame en sponsoring). Minderjarigen mogen nooit deelnemen aan om het even welke vorm van kansspelen. Daarnaast laat de club ook niet toe dat er gegokt wordt op de sportprestaties van minderjarige sporters.

– Gokken op wedstrijden en competitie waarin je zelf speelt, of op een ploeg of sporter waar je zelf heel dicht bij staat (trainer, bestuurslidā€¦), is ten allen tijde verboden.

– We waken erover dat sportclubleden die problemen ervaren door deelname aan sportweddenschappen, geholpen en ondersteund worden. De club heeft hier een doorverwijzende rol met respect voor de melder en alle betrokkenen. We adviseren de persoon in kwestie om anoniem contact op te nemen met De Druglijn. De doorverwijzende rol kan opgenomen worden door de vertrouwenspersoon van de club: Valerie Ingels.

VRAGEN
Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij vertrouwenspersoon Valerie Ingels op valerie@eevoc.be of op 0483 402 870.