EEVOC behaalt drie Jeugdsportfonds-labels

Vol trots ontvingen we vandaag maar liefst DRIE labels van het jeugdsportfonds! De labels zijn een erkenning van Volley Vlaanderen voor de inzet van onze club voor een kwalitatieve jeugdopleiding. Daarnaast ontvangt onze club een subsidiebedrag.

Eerst label: Jeugdvriendelijke Volleybalclub

Via verschillende criteria verdeeld over diverse thema’s (ledenwerving, aanbod, trainers, beleidsvoering, communicatie, …) kan de club hier aantonen dat ze kwaliteitsvol werkt en op die manier een jeugdvriendelijke volleybalclub is. Voor de 10 verplichte items is het noodzakelijk er 8 te behalen om het basislabel te verkrijgen. Het behalen van het basislabel is een voorwaarde om het uiteindelijke subsidiebedrag uitbetaald te krijgen.

Tweede label: Talentenlabel

Een tweede label dat behaald kan worden is het “Talentenlabel”. Hier kan de club aantonen dat ze structureel extra inspanningen leveren om de talenten binnen de club de noodzakelijk omkadering aan te bieden die past binnen een talentencontext. Om het talentenlabel te behalen is het noodzakelijk om aan alle 5 verplichte items te voldoen.

Derde label: Volley4All-label

Dit label peilt naar de breedtesportacties die een club onderneemt. Volley Vlaanderen stimuleert haar clubs om een uitgebreid aanbod te voorzien voor al zijn leden, van de allerjongsten tot en met de ouders. De rol van de ouders en vrijwilligers valt hierbij ook niet te onderschatten. Een uitgebreid aanbod kan er voor zorgen dat ieder lid zich op zijn/haar niveau kan uitleven.