MULTIMOVE

Naast de volleybalschool (toegankelijk vanaf 6 jaar) (zie de pagina volleybalschool), heeft EEVOC zich reeds een paar jaar geëngageerd t.o.v. van de Vlaamse overheid (BLOSO) om ook sessies Multimove te geven voor kinderen van 3 tot 6 jaar.
Via een ruim en gevarieerd aanbod van bewegingen wil Multimove de motorische ontwikkeling van 3- tot 6-jarige kinderen op een verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren.
Multimove voor kinderen biedt de kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is.
Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal!

Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie.

 

12 vaardigheden

Tijdens de Multimovelessen worden kinderen in bewegingssituaties geplaatst waarin de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod komen.

Dit zijn bewegingsvaardigheden die een kind reeds op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu – en later als volwassene – zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd.

De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren.

Bekijk de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden op de site Multimove.

Het kan zeker een stap zijn om andere sporten te gaan beleven en beoefenen. Wij denken hier uiteraard aan volleybal – de eigenheid van onze club.

 

Concreet en praktisch bij EEVOC

Het project ‘Multimove voor kinderen’ is een initiatief van de Vlaamse overheid en loopt in samenwerking met een aantal actoren binnen het Vlaamse sportlandschap. Volleybalclub EEVOC neemt reeds enkele jaren deel aan dit project. Het project wil de ontwikkeling van de basismotoriek van kinderen stimuleren. Het project heeft twee onderzoekslijnen met als doelstelling enerzijds een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen te ontwikkelen met het oog op een brede motorische vorming en anderzijds om ouders en begeleiders te informeren over het belang van een brede motorische ontwikkeling van het jonge kind.

Wij hebben als club gekozen om multimove aan te bieden aan de kleuters van het 1e tot het 3e kleuterklasje (3 tot 6 jarigen). Ook het aanbod van onze volleybalschool op woensdagnamiddag, voor kinderen van het 1e tot het 3e leerjaar, zullen we verrijken met de inhoud van multimove.

De eerste training gaat door op zaterdag 11 september 2021 van 10.00 uur tot 11.00 uur of van 11.00 uur tot 12.00 uur. De trainingen gaan door op terrein 4 van de sporthal in Ertvelde (Guldensporenlaan 32, Ertvelde).

 

Wegens het succes werd beslist de multimovesessies op te splitsen in 2 groepen:
– een eerste groep (groep 1) van 10.00 tot 11.00 uur op terrein 4
– een tweede groep (groep 2) van 11.00 tot 12.00 uur op terrein 4.
Beide groepen zijn volzet!!

We leggen wel nog een wachtlijst aan mochten er reeds ingeschreven kindjes afhaken na de eerste sessies.

De eerste maand kan er gratis worden getraind. Voor kinderen die verder het multimove aanbod willen blijven volgen, vragen wij lidgeld van € 100,00.
Voor meer informatie over multimove kan u terecht op de site Multimove of bij de jeugdverantwoordelijke Valerie Ingels.

De begeleiding wordt verzekerd door:

  • Silke DE PRIL: speelster promo 2, medetrainster van de preminiemen en bezit het diploma initiator volleybal.;
  • Kris De Pril, Bezit het diploma Begeleider in de multimove.
  • Elke De Pril, speelster promo 2, trainster van de miniemen en bezit het diploma initiator volleybal.
  • Lynn Van Berkum, oud-speelster.
  • Stijn De Pril, speler bij EEVOC JU15

 

 

 

Ertvelde-Evergem Volleybalclub vzw (afgekort EEVOC vzw)

Stamnummer : OVL-1630

Maatschappelijke zetel
Ertvelde-Evergem volleybalclub vzw
Stenenmolenstraat 23 N
9940 EVERGEM (Ertvelde)

BTWnr. (ondernemingsnr.): 446.657.779
IBANBE92 8914 3404 7223 – BICVDSPBE91

Onze thuiswedstrijden spelen wij in Sportcentrum Hoge Wal
Guldensporenlaan 34, 9940 Ertvelde

HOME  |   OVER ONS  |  LID WORDEN  |  SPORTIEF  |  VERZEKERINGEN  |  NIEUWS  |  WEBSHOP  |  CONTACT