Waarden (FJESTA)

Familie: De Club is één familie zonder onderscheid van reeks of categorie. De leden gaan een engagement aan voor het totaalgebeuren in De Club en dus ook met aandacht voor de specifieke familiale gebeurtenissen.

Jeugd: De Jeugd is de toekomst. Een goede combinatie studie – sport is ideaal. De Club rekent op de medewerking van de ouders bij het vinden van een goed evenwicht en op het begrip van de trainers/coaches voor prioritaire schoolopdrachten.

Eevoc: De Clubnaam is een begrip en verdient alle respect door waardering ervoor op te brengen en zijn naam te promoten bij individuele en groepscontacten.

Sfeer: De Club streeft naar een familiale sfeer waarbij elke reeks of categorie evenwaardig is en dit ook zo ervaart en uitstraalt. De hogere categorieën hebben hierin een belangrijke voorbeeldfunctie.

Training: Trainingen zijn onontbeerlijk om de conditie op peil te houden. De Club en de trainers/coaches rekenen op de aanwezigheid van de ploegleden als erkenning voor hun job en op een tijdige verwittiging bij niet-aanwezigheid, die met redenen moet omkleed zijn. Hierbij kan/zal rekening worden gehouden bij de inzet op wedstrijden.

Ambitie: Sport vereist inzet om het groepsdoel te bereiken. Individuele en groepskwaliteiten zijn hierin complementair (de ene trekt de andere mee!).