Alle leden van de Vlaamse Volleybalbond zijn verzekerd via verzekeringsmaatschappij Ethias (zowel voor lichamelijke letsels als burgerlijke aansprakelijkheid).
Ook de 4 EEVOC VOBOG ploegen zijn verzekerd bij Ethias.

De verzekeringsmakelaar Ethias is gevestigd te:
Ethias – Sportongevallen – volleybal
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
011/28.21.21
info.verzekering@ethias.be

Wanneer een lid een ongeval heeft dient een online aangifte te gebeuren bij Ethias door de clubsecretaris.
Voordeel van de online aangifte:

 • een betere en snellere service te bieden,
 • de clubsecretaris kan de ongevallendossiers op elk ogenblik consulteren voor verdere opvolging.

Concrete werkwijze bij ongevallen

 • aangifteformulieren kunnen worden afgedrukt van de VVB-website (zie ook de links hieronder), een aantal ongevalformulieren liggen ook ter beschikking in de EEVOC kast in de sporthal Hoge Wal in Ertvelde (vragen aan trainer of iemand van bestuur),
 • aangifteformulier deel [A] zo volledig mogelijk invullen,
 • aangifteformulier deel [B] voorzien van kleefstrookje mutualiteit en ondertekenen,
 • aangifteformulier [C] (geneeskundig getuigschift) laten invullen en ondertekenen door de dokter,
 • scan van deze formulieren zo snel als redelijkerwijs mogelijk doorsturen naar secretaris@eevoc.be (originelen goed bijhouden!),
 • u ontvangt per mail een ontvangstmelding én dossiernummer van de clubsecretaris,
 • u stuurt het origineel doktersattest [document C] en mutualiteitsattest [document B] (laatste 2 pagina’s van het ongevallenformulier) met duidelijke vermelding van het dossiernummer (dat u werd toegezonden door de clubsecretaris) op naar Ethias – Zetel voor Vlaanderen, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt,
 • nadien ontvangt u van Ethias een ontvangstmelding met verdere instructies (omtrent genezingsattest en kostennota’s).

Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard door deverzekeraar.

LET OP! Genezingsattest is nodig om het sporten opnieuw te mogen aanvatten. Zonder genezingsattest zal een volgende zelfde blessure aan hetzelfde lichaamsdeel niet onder de dekking van deze verzekering vallen.

 • De volleybalschool en multimove zijn op dezelfde manier verzekerd als de andere leden (voor zover ze dus aangesloten zijn bij onze club) bij Ethias onder polisnummer die eindigt op 014,
 • Vrijwilligers en anderen (ook niet-leden onder bepaalde voorwaarden) zijn ook verzekerd bij Ethias maar onder de polisnummer die eindigt op 028.

Zie ook de informatie op de VVB site.