De ziekenfondsen geven over het algemeen een korting voor leden van sportclubs.
Hieronder worden, ter informatie, de courante mutualiteiten vermeld met een link naar hun site en een aanvraagformulier.
WERKWIJZE BIJ EEVOC

EEVOC past een eigen en door de mutualiteiten algemeen aanvaarde en eenvoudige werkwijze toe waarbij downloaden van formulieren en laten invullen, … overbodig is.

Bij betaling van het lidgeld wordt kort daarna door de penningmeester een mutualiteitsattest opgestuurd via email.
Dat attest is door hem ondertekend en bevat de betaalde som aan lidgeld.

De mutualiteiten aanvaarden dat formulier als ‘bewijs lid van een sportclub’ en kennen de korting toe.

VC EEVOC Eevoc koos al jaren voor zijn eigen vrij eenvoudige en voor het lid simpele oplossing naar mutualiteitskorting toe.

mut_CM mut_BM mut_LM lgo_oz

mut_NZV partena
Form CM Form BM Form LM Form OZ Form NZV Form Partena