Het verzekeren van een ruim aanbod van volleybalmogelijkheden voor senioren, jeugd en recreatievelingen van beide geslachten en dit voor ieder niveau, binnen de beschikbare middelen (financieel, materieel en omkaderingspersoneel) en in een familiale sfeer.

Opdrachtuitvoering (Clubvisie)
Ertvelde – Evergem Volleybalclub v.z.w, kortweg ‘EEVOC’ genaamd’, beoogt kwaliteit in alle geledingen (senioren, jeugd en recreatievelingen) met een bekwame en gekwalificeerde omkadering (bestuur, trainers/coaches, ploegverantwoordelijken) om de spe(e)l(st)ers, volgens hun mogelijkheden, hun geliefkoosde sport te laten beoefenen.

Alle geledingen verdienen een evenwaardige behandeling. De familiale sfeer moet hiertoe een drijvende kracht zijn zodat elk lid er een goed gevoel aan over houdt.

EEVOC wil zich naar de buitenwereld toe manifesteren op een sportieve manier waarbij van de sportievelingen maximale inzet wordt verwacht, op welk niveau en in welke reeks dan ook. Het rekent daarbij op de individuele inzet van alle clubleden.

De slogan VIS (Volleybal is spelen) vereist, naast inzet, ook discipline en volharding met een competitief doel voor ogen. Discipline vereist onder meer respect voor materiaal, zaal en bedieningspersoneel.

Sporten is zichzelf meten met anderen om de beste prestatie. Het groepsgevoel in volleybal staat hierbij centraal: iedereen trekt iedereen mee naar het beoogde doel. Het spelen van wedstrijden is echter niet voldoende: het onderhouden van de conditie is primordiaal. Aanwezigheid op trainingen en betrokkenheid bij tijdelijke medische ongeschiktheid zijn van kapitaal belang voor het lid zelf maar ook en bovenal voor het ontwikkelen van een hecht groepsgevoel.

De leden moeten zich engageren om EEVOC op een waardige manier te vertegenwoordigen naar buiten toe. De groepsinzet en het individuele engagement voor de naambekendheid van EEVOC zijn hiertoe een degelijke garantie. Het imago van EEVOC wordt gecreëerd door zijn ‘Ambassadeurs. Sportief gedrag en respect voor de anderen zijn dan ook geen loze begrippen.

Met het oog op het verwerven van de nodige financiële middelen organiseert EEVOC periodiek familiale activiteiten. Ze rekent hierbij op de medewerking en aanwezigheid van zijn leden zodat het familiale sfeergevoel en de integratie tussen de leden wordt bevorderd.
EEVOC werkt voor zijn leden; andersom moet ook eens!