Beste kandidaat EEVOC’(st)er,

Volleybalclub EEVOC Ertvelde-Evergem vzw, kortweg EEVOC, is zeer verheugd met je interesse voor de Club en de Volleybalsport.

Wie of wat is de Club?

Bij VC EEVOC Ertvelde/Evergem kan men de lichaamsconditie op peil houden, dit vanaf de prille leeftijd tot zolang het geheel van skelet en spieren de tand des tijd blijven trotseren. Bovendien staat de fysische inspanning garant voor een gezonde ontspanning (mens sana in corpore sano).

De allerkleinsten wordt balvaardigheid aangeleerd in een speelse omgeving. De jeugd wordt begeleid en getraind met een competitie-element als pluspunt: de ploegen (preminiemen, miniemen, cadetten, scholieren en junioren) worden klaargestoomd voor de reguliere competities en dit onder coaching van gedegen specialisten; technieken en vaardigheden worden er aangeleerd en/of verder ontwikkeld.

Voor de meest getalenteerden wordt de kans geboden zijn/haar geliefde sport verder uit te oefenen in de seniorencompetities (dames en heren).

Als het competitieritme wegebt wordt er gezorgd voor een uitstroom in een meer ontspannen wedstrijdritme in recreatief verband (dames, heren en/of gemengd).

Een niet onbelangrijke factor in de club is de familiegeest, leeftijdsintegrerend en-overschrijdend, die ontstaat tussen de clubleden: elkaar helpen, steunen, motiveren en aanmoedigen.

Tot slot wordt in de club gezorgd voor ontspanningsmomenten waar de conditie en/of prestaties in een aangename sfeer worden besproken. De boog moet immers niet altijd gespannen staan!

EEVOC, de club waar het aangenaam toeven is!

De jeugdcategorieën (zowel jongens als meisjes)

  • U19 – JUNIOREN (A-jeugd = in principe tot 18 jaar)
  • U17 – SCHOLIEREN (B-jeugd = in principe tot 16 jaar)
  • U15 – CADETTEN (C-jeugd = in principe tot 14 jaar)
  • U13 – MINIEMEN (D-jeugd = in principe tot 12 jaar)
  • U11 – PREMINIEMEN (E-jeugd = in principe tot 10 jaar)
  • VOLLEYBALSCHOOL (minimum 6 jaar oud zijn)

Het aantal ploegen en welke categorieën er aantreden in de competitie kan verschillen van jaar tot jaar.

Lidgeld

De Club bepaalt jaarlijks het bedrag van het lidgeld. In het lidgeld is de verzekering begrepen.

Zodra het lidgeld is vereffend, wordt een attest afgeleverd voor de mutualiteit (vaak wordt een jaarlijkse tegemoetkoming voorzien voor sportbeoefenaar(ster)s).

Gegevensfiche

Om de taak van de clubsecretaris en de penningmeester te vergemakkelijken wordt gevraagd een fiche volgens onderstaand model in te vullen.
Een digitale foto is eveneens onontbeerlijk.

Vanaf de leeftijd van 8 jaar (en ouder), en ongeacht de categorie waarin wordt aangetreden, moet een aansluitingskaart worden ingevuld die door een geneesheer moet ondertekend worden.

Trainingen

Alle trainingen gaan door in sporthal Hoge Wal te Ertvelde – zie website www.eevoc.be

Er wordt gevraagd stipt aanwezig te zijn. Als je niet (tijdig) aanwezig kan zijn wordt gevraagd de train(st)er op voorhand te verwittigen zodat de training gewoon kan doorgaan.

De clubkandidaten kunnen eerst enkele gratis trainingen meebeleven alvorens een definitieve beslissing tot aansluiting te nemen.

Wedstrijden

De thuiswedstrijden worden gespeeld in sporthal Hoge Wal te Ertvelde. Voor de uitwedstrijden kan best afgesproken met de train(st)er om bij beurtrol de verplaatsingen te maken.

Inschrijvingsformulier

De Club EEVOC hoopt dat de eerste kennismaking en trainingen mogen leiden tot de verwelkoming van een nieuw lid.
De kandidaat zal aan een grondige evaluatie worden onderworpen door de jeugdcoördinator en/of andere specialisten.

VOBOG
Voor de recreatieve kandidaten gelden afzonderlijke modaliteiten.

Tot binnenkort en sportieve groeten,

Het bestuur