EEVOC beschikt over een aantal e-mailadressen waarmee je op een gemakkelijke manier een groep mensen kan bereiken.
Deze groepse-mailadressen hebben tevens tot doel de privacy van de verschillende mensen zo goed mogelijk te vrijwaren.
Hieronder vind je de e-mailadressen die ter beschikking staan van alle leden.
Als EEVOC lid ben je in één of meerdere groepen opgenomen.Indien je niet (meer) wil ondergebracht worden in één of andere groep, stuur eenvoudig een berichtje naar de webmaster met de vraag om je te schrappen.

Let wel: het kan zijn dat je dan sommige informatie niet of laattijdig ontvangt.

Met de bedoeling de jeugdige groepsleden niet te belasten met eerder administratieve e-mails, werd geopteerd om voor de ouders van de jeugdploegen een afzonderlijk groepsadres op te zetten zoals bv. om een uitnodiging tot betaling van het lidgeld te versturen.
De benaming van die groepsadressen van de ouders zijn gebaseerd op deze van de groepsleden (vb. msra@eevoc.be en msra_ouders@eevoc.be).
Het groepsadres voor de ouders wordt ook opgenomen in het groepsadres van de ploegleden, zodat ook de ouders op de hoogte worden gehouden van de berichtgeving naar de leden van de jeugdploegen toe.

Er werd een invulformulier ontworpen waarbij de ouders zich kunnen melden om in een bepaald groepsadres van de ouders te worden opgenomen en/of te worden geschrapt.

E-mailadressen EEVOC
Activiteiten en werkgroepen
Werkgroep BBQ Contact voor de Werkgroep BBQ
Werkgroep Quiz Contact voor de Werkgroep Quiz
Werkgroep Scampi Contact voor de Werkgroep Scampiweekend
Werkgroep Tornooi Contact voor de Werkgroep Tornooi (Out- en Indoor)
Werkgroep Kubb Contact voor de Werkgroep Kubb (Outdoor)
Werkgroep Keuken Contact voor Werkgroep Keuken (tornooien)
Werkgroep Frituur Contact voor de Werkgroep Frituur (tornooien)
Werkgroep Eetstand Contact voor de Werkgroep Eetstand (bij thuisspeeldagen)
Algemene e-mailadressen
Vertrouwenspersoon Contactpersoon voor alle bezorgdheden, opmerkingen alsook vertrouwelijke zaken
Jeugdcoördinator Zorgt voor de opvolging van de trainers en biedt hen ook de nodige hulp
Vrijwilligersverantwoordelijke Contact voor vrijwilligersverantwoordelijke
Club kiné Contact voor club kiné
Sportieve cel Contact voor alle leden van de sportieve cel
Ploegafgevaardigden Contact voor alle ploegafgevaardigden
Info Contact voor algemene info
Markeerders Contact voor de markeerders EEVOC
Scheidsrechters EEVOC Contact voor scheidsrechters EEVOC
Trainers Contact voor alle EEVOCtrainers
VOBOGverantwoordelijken Contact voor alle VOBOGverantwoordelijken bij EEVOC
EEVOC webmaster Contact voor EEVOCs webmaster
E-mailadressen van het bestuur
Bestuur EEVOC Contact voor alle bestuursleden van EEVOC
Voorzitter EEVOC Contact voor de voorzitter EEVOC
Secretaris EEVOC Contact voor de secretaris EEVOC
Penningmeester EEVOC Contact voor de penningmeester EEVOC
Jeugdverantwoordelijke EEVOC Contact voor de jeugdverantwoordelijke EEVOC
E-mailadressen van onze ploegen
Dames A Contact voor alle leden dames A en train(st)er
Dames B Contact voor alle leden dames B en train(st)er
Dames C Contact voor alle leden dames C en train(st)er
Heren A Contact voor alle leden heren A en train(st)er
Heren B Contact voor alle leden heren B en train(st)er
Heren C Contact voor alle leden heren C en train(st)er
Meisjes reg. scholieren MU17 Contact voor alle leden meisjes regionale scholieren en train(st)er
Meisjes reg. kadetten MU15 Contact voor alle leden meisjes regionale kadetten en train(st)er
Meisjes reg. miniemen MU13 Contact voor alle leden meisjes miniemen en train(st)er
Meisjes/jongens reg. miniemen JMU13 (J/M) Contact voor alle leden miniemen (jongens/meisjes gemengd) en train(st)er
Preminiemen gemengd U11 (J/M) Contact voor alle leden preminiemen (gemengd J & M) en train(st)er(s)
Jongens scholieren JU17 Contact voor alle leden jongens reg.scholieren en train(st)er
Jongens scholieren JU15 Contact voor alle leden jongens reg.kadetten en train(st)er
Volleybalschool EEVOC Contact voor alle leden van de volleybalschool en train(st)er(s)
Multimove EEVOC Contact voor de begeleid(st)ers die deelnemen aan het project multimove en train(st)er(s)
Lucky Ladies (VOBOG) Contact voor alle leden van de Lucky Ladies (VOBOG)
Willyboys (VOBOG) Contact voor alle leden van WillyBoys (VOBOG)
EEVOC Sportief (VOBOG) Contact voor alle leden van EEVOC Sportief (VOBOG Gemengd)
Amitié (VOBOG) Contact voor alle leden van Amitié (VOBOG)
Voor de jeugdploegen werd een groeps-emailadres voor de ouders ingevoerd met de bedoeling berichten die de kinderen minder aanbelangen maar die bvb. enkele administratieve thema’s bevatten, kenbaar te maken (vb. lidgeld,….).
Ze hebben alle de vorm [naamjeugdploeg]_ouders@eevoc.be.
Voor de multimovertjes werd slechts één groepsadres ingevoerd (geen afzonderlijk adres voor de ouders, zoals bij de jeugdploegen).