Bestuursnieuwtjes

Deze categorie bevat de berichten/mededelingen van het bestuur aan de leden naar aanleiding van de bestuursvergaderingen

Testbericht bestuursnieuws

Dit is een testbericht omtrent de faciliteit die het bestuur (kan) gebruik(t)(en) voor mededelingen naar de leden.

Lees verder