banner

Deze categorie wordt gebruikt om berichten in de Featured post banner te krijgen

Warm water niet opnieuw uitvinden!

uitslagen_agenda

Nadat we afdoende hebben kunnen kennis maken met de mogelijkheden die de site VOLLEYSCORES ons biedt/bood, zijn we er van overtuigd dat we zelf het risico niet meer moeten lopen op vergissingen, door zelf nog de uitslagen weer te geven. Het warm water moet niet heruitgevonden worden want VOLLEYSCORES biedt de faciliteit om voor de

Lees verder

Noteer nu al in je agenda!

agendabanner

EEVOC Volleybalclub richt periodiek evenementen in met het doel de kas te spijzen om zijn leden hun geliefkoosde sport te kunnen laten uitoefenen. Het bestuur doet daarom een dringende oproep aan zijn leden om niet enkel deel te nemen aan die activiteiten maar ook een beetje reclame te maken bij familie en vrienden, en als

Lees verder

QR-code voor EEVOC-site en toernooisite

QR-Code_EEVOC_tornooi_nl

Hieronder staan de QR-codes voor respectievelijk de Clubsite en de Toernooisite. Ze kunnen worden gebruikt bij de correspondentie over EEVOC naar de buitenwereld toe. Meer over QR-codes lees je hier. EEVOC site Toernooisite  

Lees verder

Oproep om site te (helpen) voeden

redacteur

Nadat eerder reeds een oproep werd gelanceerd naar de trainers, om zelf eens in de pen te kruipen en een verslagje voor de site te produceren, wordt deze mogelijkheid ook geboden aan afgevaardigden, ouders, journalistieke durvers,…die zich geroepen voelen om anderen mee te laten genieten van hun pennevruchten, originele teksten, interessante mededelingen, aankondigingen,… De modaliteiten

Lees verder