Nieuw: wedstrijdbal schenken als sponsoring

wedstrijdbal

Niet enkel koken kost geld maar ook het runnen van een sportclub kan enkel succesvol worden verzekerd als er geld in het laatje komt.
Het bestuur heeft, naast de klassieke sponsoring, een nieuw systeem van wedstrijdbalschenking in het leven geroepen dat mede de doelstelling (EEVOC succesvol runnen) helpt verwezenlijken.
Concreet wordt aan iedereen, zelfstandigen en particulieren, de mogelijkheid geboden voor de thuiswedstrijden van een van de seniorenploegen een wedstrijdbal te schenken tegen de prijs van € 50,00.
De gegadigde schenker en eventuele partner zullen tussen de reserven- en hoofdwedstrijd ontvangen worden door een afgevaardigde van het bestuur. In aanwezigheid van de voorzitter (of zijn gemandateerde vervanger) zal het speelveld worden betreden en zal de schenker uitgenodigd worden de opslag te geven van de hoofdmatch en uitgenodigd worden om de wedstrijd te volgen. Een korte toespraak door de voorzitter (of gemandateerde) zal het korte scenario vergezellen.
In voorkomend geval zal het gebeuren vermeld worden op de site, hetzij vooraf, hetzij naderhand. Een foto van de schenker (eventueel met partner) en de dienstdoende EEVOC gemandateerde zal vermeld worden in een verslagje op de site.

De kalender van de thuis- en uitwedstrijden is steeds te raadplegen op de clubkalender van de site.

Verantwoordelijke voor dit systeem: Jan Jongbloet
GSM nummer: (0032)496 54 01 68.
E-mail: Jan Jongbloet

Comments are closed.

Facebook Comments