MULTIMOVE voor kinderen bij EEVOC

Naast de volleybalschool (toegankelijk vanaf 6 jaar) (zie de pagina volleybalschool), heeft EEVOC zich reeds een paar jaar geëngageerd t.o.v. van de Vlaamse overheid (BLOSO) om ook sessies Multimove te geven voor kinderen van 3 tot 6 jaar.
Via een ruim en gevarieerd aanbod van bewegingen wil Multimove de motorische ontwikkeling van 3- tot 6-jarige kinderen op een verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren.

Multimove voor kinderen biedt de kinderen een gevarieerd bewegingsprogramma aan, waarin de focus op de algemene ontwikkeling van vaardigheden ligt en een sporttak niet meteen herkenbaar is.

Door kinderen in uitdagende bewegingssituaties te plaatsen waarbij ze ervaringen opdoen in de 12 bewegingsvaardigheden, wordt hun motorische ontwikkeling geprikkeld. Plezierbeleving staat hierbij centraal!

Multimove onderstreept het belang van een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van een gezonde en levenslange sport- en bewegingsparticipatie.
12 vaardigheden

Tijdens de Multimovelessen worden kinderen in bewegingssituaties geplaatst waarin de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod komen.

Dit zijn bewegingsvaardigheden die een kind reeds op jonge leeftijd moet verwerven om de motorische ontwikkeling te bevorderen. Alle bewegingen die een kind nu – en later als volwassene – zal gebruiken, zijn hierop gebaseerd.

De fundamentele bewegingsvaardigheden zijn cruciaal om op latere leeftijd sportspecifieke vaardigheden te leren.

Bekijk de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden op de site Multimove

Het kan zeker een stap zijn om andere sporten te gaan beleven en beoefenen. Wij denken hier uiteraard aan volleybal – de eigenheid van onze club.

Concreet en praktisch bij EEVOC

Het project ‘Multimove voor kinderen’ is een initiatief van de Vlaamse overheid en loopt in samenwerking met een aantal actoren binnen het Vlaamse sportlandschap. Volleybalclub EEVOC neemt reeds 2 jaar deel aan dit project.
Het project wil de ontwikkeling van de basismotoriek van kinderen stimuleren. Het project heeft twee onderzoekslijnen met als doelstelling enerzijds een gevarieerd bewegingsaanbod voor jonge kinderen te ontwikkelen met het oog op een brede motorische vorming en anderzijds om ouders en begeleiders te informeren over het belang van een brede motorische ontwikkeling van het jonge kind.

Wij hebben als club gekozen om het multimove aan te bieden aan de kleuters van het 1e tot het 3e kleuterklasje (3 tot 6 jarigen). Ook het aanbod van onze volleybalschool op woensdagnamiddag, voor kinderen van het 1e tot het 3e leerjaar, zullen we verrijken met de inhoud van multimove.

De eerste training gaat door op zaterdag 5 september 2015 van 10.00 uur tot 11.00 uur. De trainingen gaan door op terrein 4 van de sporthal in Ertvelde (Guldensporenlaan 32, Ertvelde)

De eerste maand kan er gratis worden getraind. Voor kinderen die verder het multimove aanbod willen blijven volgen, vragen wij lidgeld van € 60.00.
Voor meer informatie over multimove kan u terecht op de site Multimove

Voor meer informatie over de club kan u terecht op de onze website: of bij de jeugdverantwoordelijke Evelyn Schynkel – Tel.: 0473 83 47 49

De begeleiding wordt verzekerd door 2 EEVOC volleybalspeelsters:

  • Shari MOERMANS: volleybalspeelster vanaf de preminiemen (begonnen bij VDK Gent) en speelster bij EEVOC dames A gedurende 8 jaren; zij is master in de klinische psychologie met reeds 2 jaren ervaring in begeleiding van kinderen; vanaf dit seizoen is ze speelster bij EEVOC dames C; zij heeft een specifieke multimove opleiding gevolgd;
  • Fien DHAESE: vanaf dit seizoen speelster bij EEVOC dames C na er de jeugdreeksen te hebben doorlopen; zij is laatstejaarsstudente in de middelbare school.

Comments are closed.

Facebook Comments