Nieuwe look voor de EEVOC-site

Beste bezoeker,

Zowat anderhalf jaar terug was het EEVOC webteam op zoek naar een modernere look voor de clubsite waarin de intropagina een beter ingedeelde voorstelling zou bevatten/weergeven.
Het weerhouden/gekozen thema voor de EEVOC lay-out lost de verwachtingen totaal in en bevat een waaier aan mogelijkheden om de inhoud aan de bezoekers te tonen.
Ook de vorige versie van de EEVOC site werd door velen als geslaagd en mooi ogend ervaren. Er werd dan ook verder gebouwd op hetzelfde stramien maar met een enigszins gewijzigde structuur.
Het resultaat mag, naar onze bescheiden mening, gezien worden.
De lange aanlooptijd naar dit resultaat is te wijten aan enkele grondige aanpassingen bij het gekozen thema (AYoum) die telkens voor het nodige studiewerk zorgden. Vergaderingen en dito correspondentie gingen de realisatie vooraf.
Naast een bovenmenu, waarin vooral vaste items voorkomen, is er een linker zijmenu met meer praktische items. Tenslotte is er een menu onderaan de pagina om de bezoeker van op die plaats te laten surfen naar enkele specifiek uitgekozen items. Als dank aan de partners en sponsors worden hun respectievelijke logo’s in de randen weergegeven.

Zoals voorheen is er steeds weer de mogelijkheid voor scribenten om hun verslagen en ideeën neer te pennen. De (aanmeld)procedure hiertoe is beschreven in het submenu ‘Zelf bericht toevoegen’ onder het bovenmenu onder het menu-item ‘Bestuur’.

Onze welgemeende en terechte dank gaat uit naar de netbeheerder en sponsor Peter Debruyne, voor wie niets te veel was om te helpen het thema ter beschikking te stellen en te initialiseren voor gebruik.
Eenzelfde dankbetuiging gaat ook uit naar sitemanager Hendrik Van de Velde, die steeds met raad en daad zorgt voor ondersteuning.
Beiden verdienen een ‘EEVOC-pluim’ om, ondanks hun drukke beroepsbezigheden, de club op een ongeëvenaarde wijze een plek te bezorgen op het webnet.

Webmaster EEVOC

Het ganse webteam wenst alle bezoekers veel surfgenot en wacht met spanning op reacties en suggesties.
We zijn er ons van bewust dat er mogelijks nog probleempjes zullen/kunnen opduiken die het webteam momenteel nog onbekend zijn.
Laat ze meteen kennen.
Ze kunnen hieronder als reactie worden weergegeven of per e-mail aan de webmaster.

Het EEVOC webteam Peter, Hendrik en Roger.

Website Comments

  1. Delphine

    Mooie website! Hopelijk krijg je veel positieve reacties, dat mag wel na dat harde werk!

Facebook Comments