Noteer nu al in je agenda!

EEVOC Volleybalclub richt periodiek evenementen in met het doel de kas te spijzen om zijn leden hun geliefkoosde sport te kunnen laten uitoefenen.
Het bestuur doet daarom een dringende oproep aan zijn leden om niet enkel deel te nemen aan die activiteiten maar ook een beetje reclame te maken bij familie en vrienden, en als het kan, ook een handje toe te steken bij het verloop zodat niet altijd dezelfde voortrekkers moeten opdraven.
Doe de club ook iets terug voor de geboden kansen!
Volgende activiteiten worden in het komende kalenderjaar nog gepland:

  • ? januari 2018: nieuwjaarsreceptie
  • vrijdag 11 maart 2017: Sponsoravond voor de EEVOC-sponsors met eetstand verzorgd door de werkgroep eetstand
  • VRIJDAG 05 mei 2017: de EEVOC seizoensafsluiter kaas- en augustijnavond (GBS te Sleidinge)
  • VRIJDAG 07 juli 2017: BBQ
  • zaterdag 08 juli 2017: OUTdoortoernooi – kubbtoernooi, BBQ en fuif
  • zaterdag 19 augustus 2017: INdoortoernooi voor seniorenploegen
  • zondag 20 augustus 2017: INdoortoernooi voor jeugdploegen
  • vrijdag 10 november 2017: quizavond (GBS te Sleidinge)
  • zaterdag 11 en zondag 12 november 2017: scampiweekend (GBS te Sleidinge)

Noteer ze nu al in je agenda!

Comments are closed.

Facebook Comments