Noteer nu al in je agenda!

EEVOC Volleybalclub richt periodiek evenementen in met het doel de kas te spijzen om zijn leden hun geliefkoosde sport te kunnen laten uitoefenen.
Het bestuur doet daarom een dringende oproep aan zijn leden om niet enkel deel te nemen aan die activiteiten maar ook een beetje reclame te maken bij familie en vrienden, en als het kan, ook een handje toe te steken bij het verloop zodat niet altijd dezelfde voortrekkers moeten opdraven.
Doe de club ook iets terug voor de geboden kansen!
Volgende activiteiten worden in het komende kalenderjaar nog gepland:

  • VRIJDAG 18 mei 2018: de EEVOC seizoensafsluiter kaas- en augustijnavond (GBS te Sleidinge)
  • VRIJDAG 27 juli 2018: BBQ
  • zaterdag 28 juli 2018: OUTdoortornooi – kubbtornooi en fuif
  • zaterdag 25 augustus 2018: INdoortornooi voor seniorenploegen
  • zondag 26 augustus 2018: INdoortornooi voor jeugdploegen
  • vrijdag ?? november 2018: quizavond (GBS te Sleidinge)
  • zaterdag ?? en zondag ?? november 2018: scampiweekend (GBS te Sleidinge)

Noteer ze nu al in je agenda!

Comments are closed.

Facebook Comments